Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

Krcun Milosavljević

Krcun Milosavljević je završio Vojnu akademiju u Beogradu. Dalje usavršavanje nastavlja na Fakultetu organizacionih nauka na polju organizacije malog biznisa. U Ministarstvu rada Vlade Republike Srbije polaže ispit u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije ispit za obavljanje preventive u oblasti zaštite od požara.Višegodišnje radno iskustvo stiče u planiranju i organizaciji radio-telekomunikacionih veza pri Vojsci Republike Srbije i drugim državnim institucijama. Vlasnik je firme Infobook servis d.o.o, koja se bavi pružanjem stručnih usluga u oblastima bezbednosti zdravlja na radu i uaštite od požara za veliki broj privrednih društava u Srbiji.

Pogledajte ostale video materijale »