Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

Jasna Stojanović

Jasna Stojanović je konsultant i projektni menadžer, sertifikovani EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj) trener,  specijalizovana u oblastima upravljanja promenama, kreiranju i implementaciji projekata, razvoju i rukovođenju timova.
Kao konsultant, bila je angažovana u poslovnom sektoru u Srbiji, kao trener i konsultant u preduzeću Centar za upravljanje projektima CPM, ali i neprofitnim i vladinim institucijama, kao što su: kancelarija predsednika Republike Srbije, Ministarstvo pravde Republike Srbije, Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu  upravu i lokalnu samoupravu i dr.
Posebno se ističe njeno dugogodišnje konsultansko iskustvo kroz rad na projektima UNDP-a (Program za razvoj Ujedinjenih nacija), ali i drugih međunarodnih organizacija, kao što su SIPU International, GIZ, PAI i dr.

Pogledajte ostale video materijale »