Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

dr Slavko Kovačević


Dr Slavko Kovačević je profesor marketinga na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Od 1976. godine  bavi se stručnim i pedagoškim radom za različita  područja marketinga i odnosa sa javnošću; specijalnosti su mu promotivna strategija i komunikološki aspekti marketinga i PR-a, prodajno pregovaranje, upravljanje marketingom i vođenje promotivnih kampanja.  
Bio  je predsednik Udruženja ekonomskih propagandista Srbije (UEPS) i višegodišnji predsednik žirija za dodelu priznanja propagadnim agencijama, oglašivačima i mas-medijima. Poseduje 20 godina ličnog preduzetničkog iskustva („IMC Consulting”). Za potrebe privrede učestvovao je u izradi većeg broja stručnih studija iz oblasti marketinga i ekonomske  propagande. Objavio je knjigu „Big idea - sve što je važno za dobru promociju” i veći broj članaka i radova u stručnim časopisima. Od strane žirija privrednih novinara knjiga „Big idea” je proglašena za najbolju domaću knjigu iz oblasti marketinga 1996. godine. Stručni je saradnik većeg broja beogradskih marketinških agencija. Bio je kolumnista „E-magazina”.
Autor programa i predavač na brojnim seminarima i poslovnim školama  iz oblasti marketinga i PR-a, kao i  na specijalizaciji „Marketing u praksi” pri UEPS-u. Seminare i specijalizaciju „Marketing u praksi” je za 20 godina prošlo preko 3.000 polaznika, uglavnom praktičara marketinga iz srpskih preduzeća i institucija. U Privrednoj komori Jugoslavije/Srbije pet godina je  vodio kurs unapređenja znanja „Upravljanje marketingom u praksi” koji su pohađali marketinški stručnjaci -  praktičari iz većeg broja srpskih preduzeća, banaka i društvenih institucija.

Pogledajte ostale video materijale »