Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

Ivan Đikić

Ivan Đikić je profesor geografije na ITHS-u, Srednjoj školi za informacione tehnologije. Diplomirao je na Geografskom fakultetu u Beogradu, na Odseku za opštu geografiju. Višegodišnje iskustvo pedagoškog rada stеkao je u Sedmoj beogradskoj gimnaziji i Stručnoj školi za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, gde je imao prilike da predaje grupu predmeta iz oblasti fizičke geografije. Predavač je i aktivni član ASAK-a (Akademskog speleološko-alpinističkog kluba), u okviru kojeg je saradnik pri izradi velikog broja tematskih karata i publikacija; organizator je i učesnik međunarodnih akcija u oblasti speleologije i turističke valorizacije. Ivan je, takođe, realizator predavanja u više osnovnih i srednjih škola u Pančevu i Beogradu, na temu „Teorijska i praktična speleologija” i „Zaštita životne sredine u kraškim oblastima”. Poseduje sertifikat o završenom edukativnom programu „Film kao nastavno sredstvo” u organizaciji Kulturnog centra REX. Ivan takođe poseduje bogato iskustvo u radu sa učenicima u okviru naučnih programa Istraživačke stanice „Petnica”.

Pogledajte ostale video materijale »