Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

Dr Steve Quarrie

Dr Steve Quarrie se već 45 godina bavi istraživanjima, prvenstveno u oblasti agrikulture. Objavio je preko 60 radova u vodećin internacionalnim publikacijama. Poslednjih 10 godina drži treninge za razvijanje veština potrebnih za istraživanja. Doktorirao je u oblasti organske hemije. 

Vodio je više projekata, između ostalog u okviru Plant Breeding Institute i John Innes Centre. Predavao je na University of Parma, a trenutno predaje na Newcastle University Schools of Biology i na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Savetnik je Akreditacione komisije za visoko obrazovanje u Srbiji i član upravnog odbora Obrazovnog foruma u Beogradu.

Pogledajte ostale video materijale »