Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

Anetta Der Radivojević

Anetta Der Radivojević je završila osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na Fakultetu organizacionih nauka je završila specijalističke studije u oblasti menadžmenta ljudskih resursa. Trenutno je na drugoj godini doktorskih studija na katedri za psihologiju rada na Filozofskom fakultetu u Beogradu.Već pet godina se bavi poslovima iz oblasti upravljanja ljudskim resursima. Tokom karijere je bila zadužena za različite oblasti i poslove upravljanja ljudskim resursima za potrebe velikih marketinških projekata zdravstvenih i farmaceutskih institucija. Zatim, radila je kao stručni saradnik za zapošljavanje, razvoj karijere i obuku zaposlenih u bankarskom i IT sektoru. Od maja 2011. godine zaposlena je u softverskoj firmi Youngculture d.o.o. na poziciji stručnog saradnika za regrutovanje i upravljanje ljudskim resursima.

Pogledajte ostale video materijale »