Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

dr Goran Aritonović

Goran Aritonović je doktor tehničkih nauka i ekspert za C i C# programske jezike. Doktorske studije je završio na Fakultetu organizacionih nauka, a magistarske i diplomske na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Vodio je razvoj radio-modema visoke klase, koji koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Za potrebe elektroprivrede i MUP-a programirao je Windows aplikacije specifičnih upotreba u telekomunikaciji. Predaje na Beogradskoj poslovnoj školi i Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije ITS.Autor je knjiga Internet programiranje i Objektno programiranje u izdanju Beogradske poslovne škole. Objavio je veliki broj naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Decembra 2003. dobio je prestižno istraživačko zvanje „Istraživač saradnik” od strane Naučnog veća Instituta Mihajlo Pupin.

Pogledajte ostale video materijale »