Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

dr Marko Vulić

Marko Vulić je diplomirao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je potom završio master studije na temu „Primena mobilnih servisa za unapređenje CRM koncepta sistema elektronskog obrazovanja”. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Model upravljanja odnosima sa studentima u elektronskom obrazovanju” odbranio je 2013. godine na istom fakultetu.Bio je angažovan kao saradnik u Laboratoriji za elektronsko poslovanje na FON-u, na izvođenju nastave predmeta Elektronsko poslovanje, Internet marketing, Simulacije i simulacioni jezici. Objavio je preko dvadeset radova u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja. Učestvovao je u realizaciji projekta Fakulteta organizacionih nauka: „Primena računarske tehnike u eksperimentalnoj fizici čvrstog stanja”.

Pogledajte ostale video materijale »