Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

dr Aleksandar Kostić

Dr Aleksandar Kostić dimplomirao je i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, doktorske studije je završio na Elektronskom fakultetu u Nišu u oblasti informacionih sistema i obrade radarskih signala. Karijeru započinje u Vojnotehničkom institutu. Uporedo je radio kao asistent, a potom i kao docent na Elektrotehničkom fakultetu u Beogadu i Višoj vazduhoplovnotehničkoj vojnoj akademiji.
Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova i učestvovao na skupovima međunarodnog i nacionalnog sadržaja. Od 1996. godine do danas radi u istraživačkim timovima Elektronskog fakulteta u Nišu i Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu na realizaciji više naučnih projekata. Suvlasnik je tehničkog rešenja “nova metodologija za predikciju radarske vidljivosti”. Dobio je nekoliko priznanja i nagrada za naučno-istraživački rad i doprinos razvoju Vojnotehničkog instituta.

Pogledajte ostale video materijale »