Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

mr Dragan Simić

Mr Dragan Simić je magistarske studije završio na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na temu: „Upravljanje prikazivanjem parametara i stanja u realnom vremenu kod distribuiranih računarskih sistema vazduhoplova”.
Osam godina radio je u VTI VJ kao istraživač, samostalni istraživač i načelnik odeljenja za integraciju vazduhoplovne opreme. Dao je veliki doprinos u razvoju softvera elektronskog nišanskog sistema. Vodio je razvoj registratora parametara leta (crne kutije) za avione ORAO i G-4, kao i izradu programa realizacije za modernizaciju borbene i izviđačke varijante aviona ORAO. Predavao je na Visokoj vojno-tehničkoj akademiji.

Pogledajte ostale video materijale »