Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

dr Jasmina Lozanović Šajić

Dr Jasmina Lozanović Šajić je završila Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je i doktorirala. Profesionalno iskustvo je sticala kroz angažmane na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Fakultetu za inženjerski menandžment i na Vojnoj akademiji u Beogradu. Trenutno je na poziciji naučnog saradnika u okviru Inovacionog centra Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
U svojstvu rukovodioca, aktivno je učestvovala u realizaciji velikog broja projekata realizovanih na Mašinskom fakultetu u Beogradu. U svojstvu autora i koautora, prezentovala je i objavila veliki broj naučnih i stručnih radova na domaćim i inostranim profesionalnim i naučnim skupovima i u domaćim i inostranim publikacijama. Dobitnica je više nagrada.

Pogledajte ostale video materijale »