Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

mr Milosav Majstorović

Mr Milosav Majstorović je magistrirao na Fakultetu organizacionih nauka, u oblasti semantičkih modela podataka. Autor je i koautor više nastavnih materijala, kao i radova koji su objavljeni u časopisima i zbornicima materijala sa naučno-stručnih konferencija. Učestvovao je u preko dvadeset projekata razvoja, implementacije i uvođenja ERP sistema u velika i srednja preduzeća.
Petnaest godina je predavao na Vojnoj Akademiji i Tehničkoj vojnoj akademiji. U periodu od šest godina je realizovao sertifikovane Oracle kurseve u školskom centru kompanije Digit-Beograd. Trenutno je zaposlen na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije na poziciji predavača.

Pogledajte ostale video materijale »