Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Predavač - nedostaje slika

dr Aleksandar Stojanović

Doktorirao  na Fakutetu za menadžment u Beogradu  na temu: Budžetska politika EU. Završio je poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1996. godine, gde je i magistrirao. Završio je i postdiplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1989. godine na smeru Organizacija i informatika. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu. Izabran je  za docenta na Vojnoj akademiji u Beogradu.
U profesionalnoj karijeri obavljao je  visoke  rukovodeće i komandne dužnosti u Vojsci, Ministarstvu odbrane i u privredi. Od 2005 do 2010 godine bio je načelnik Uprave za budžet i finansije. Obavljao je poslove direktora stranog preduzeća iz delatnosti informacionih tehnologija, savetnika za finansijski menadžment pri USAID na Programu za razvoj lokalne samouprave u Srbiji, pomoćnika direktora i načelnika finansijskog sektora u Vazduhopovnom zavodu „Moma Stanojlović“. Bio je član više upravnih i nadzornih odbora državnih preduzeća.

Član je komisije za stručno usavršavanje Komore ovlašćenih revizora na predmetima Strategijski menadžment i Poslovna analiza i IT.
Radio je na više projekata za uvođenje i razvoj informacionih sistema u više preduzeća i državnoj upravi. Autor je mnogobrojnih stručnih i naučnih radova koje je izlagao u zemlji i inostranstvu.

Pogledajte ostale video materijale »