Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

Pojam menadžmenta

Kako se definiše menadžment? Predavač dr Milko Cupara objašnjava pojam menadžmenta kao nauke, profesije i funkcije. Prepoznajte menadžment u dalekoj istoriji. Kako se razvijao nekada, a kako danas? Saznajte koji pristupi menadžmentu postoje i kako ga svaki od njih definiše. Zašto je potrebno da ga izučavate? Upoznajte menadžment kao jedinstvenu tehnologiju, ljudsku veštinu i kao činioca društvene odgovornosti i morala. U čemu je suština menadžmenta? Kakav je odnos upravljanja i rukovođenja? 

0.0/5
Predavač - nedostaje slika

dr Milko Cupara

Dr Milko Cupara je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Predavao je u više raznih visokoškolskih ustanova. Bio je član naučno-nastavnog veća Vojne akademije. Više »

Pogledajte ostale video materijale »

Prosledi prijatelju

Ovo će te možda interesovati. Idi na link:
https://app.edutelevision.com/pojam-menadzmenta