Prijava

Niste otvorili lični nalog? Registrujte ste. Zaboravili ste šifru?

Otvaranje naloga

Već imate nalog? Prijavite se.

Resetovanje zaboravljene šifre

 

eduTV filozofija napretka

Postignite brz, značajan i dugoročan napredak zahvaljujući jedinstvenom eduTV metodu učenja

Uporedo sa promenama u načinu života i u navikama ljudi menja se i način na koji danas učimo. Kako bi se postigli najbolji obrazovni rezultati u najkraćem mogućem roku, eduTV metod učenja kombinuje elemente holističkog pristupa, učenja zasnovanog na sposobnostima gledaoca, kao i elemente tzv. mikroučenja.

slika

stelica

Sadržaji koji odgovaraju vama i vremenu u kojem živimo

eduTV obrazovni sadržaji su kratki i dopadljivi, zanimljivi i jasni.

Vi birate ili sistem bira za vas
linija
Biranje

Način dolaska do relevantnih sadržaja je jednostavan. Vama je kao korisniku ostavljeno da birate, ali istovremeno sistem napredne pretrage preporučuje sadržaje u odnosu na vaše preferencije.

Osnažujući i motivišući sadržaji umesto deprimirajuće svakodnevice
linija

ZvezdiceFokusiranjem na najbolju praksu i alternativne pristupe obrazovanju, eduTV osnažuje i motiviše gledaoce da tuđa saznanja i iskustva iskoriste za unapređenje sopstvenih veština. eduTV se ne bavi dnevnim temama i socijalnim problemima. Ne sadrži zastrašujuće vesti i demorališuće sadržaje kojima smo svakodnevno obasuti. eduTV je tu da vam pokaže ne samo to da se može uspeti, nego i kako se to postiže.

Živimo u vreme brzine
ljubicasta

VremeŠto je duži sadržaj koji se uči, veći je rizik da ćete početi da se dosađujete ili da će vam biti ponuđeno mnogo više informacija nego što ćete moći da zapamtite odjednom. Zato su eduTV sadržaji nabijeni energijom, sa zanimljivo prezentovanim informacijama u optimalno
kratkom vremenu.

Pažljiv izbor sadržaja za odgovore na konkretna pitanja
plava

LupaDa bi obrazovni sadržaj bio koristan, relevantan i tačan, neophodno je da bude pažljivo odabran, da obrađuje konkretnu i jasno definisanu temu, da bude kratak. Zato su svi materijali dostupni na eduTV birani tako da brzo daju jasne odgovore na određena pitanja. Možete ih pregledavati pojedinačno, kao rečnik u kome tražite informaciju koja vam je trenutno zatrebala, a možete se i podrobnije pozabaviti nekom od oblasti. Kombinacija više sadržaja daje širu sliku o vašim interesnim sferama.

Relevantni i korisni sadržaji isključuju lutanje u potrazi za odgovorom
zelena

StikliranoYouTube i druge video-platforme donele su mnoštvo obrazovnih sadržaja, od kojih je samo mali procenat zaista relevantan i pažnje vredan. Razlog je jednostavan: na YouTubeu zapravo ne postoji nikakva selekcija. Osim sopstvene pronicljivosti, ono jedino što još možete uzeti u obzir prilikom selektovanja video-materijala jesu i komentari korisnika, koji su neretko proizvoljni koliko i sam materijal. Dostupne sadržaje na eduTV-u biraju priznati stručnjaci sa relevantnim iskustvom u svojim oblastima. Izbor tema i predavači pažljivo su selektovani, a produkcija materijala je ozbiljno promišljana u odnosu na potrebe današnjeg gledaoca.

stelica

Tehnologija obezbeđuje komfor

Sistem vam omogućava da gledate određeni sadržaj sa bilo koje lokacije preko bilo kog uređaja sa internet pristupom u terminu koji vam odgovara. Dodatno, putem sistema imaćete mogućnost da unapred planirate gledanje, pri čemu je moguća opcija da vas sistem za određene teme od značaja pravovremeno obaveštava.
Suptilni sistem preporučivanja bazira se na potrebama i interesovanjima svakog korisnika. I to nije sve. Vi učestvujete u kreiranju buduće programske šeme eduTV-a. Ocenjivanjem sadržaja direktno utičete na predloge koje vam sistem daje, ali i odstranjujete sadržaje koje smatrate lošim, čime indirektno utičete na ponudu eduTV-a. Sve komentare korisnika uredništvo uzima u obzir prilikom planiranja i produkcije novih sadržaja.

stelica

Mikroučenje kao metod primeren vremenu i navikama

Mikroučenje je proces učenja kompleksnih ideja i usvajanja veština putem konzumiranja kratkih segmenata ključnih za razumevanje određene oblasti. Mikroučenje je put od fragmenta ka celini. eduTV koristi kratki video-format kao medij kojem su gledaoci najčešće izloženi u svakodnevnom životu. Pokazalo se da gledaoci odlično prihvataju mikroučenje, kao i da ono doprinosi boljim rezultatima i dužem zadržavanju naučenog sadržaja.

videi

stelica

stelica

Učenje zasnovano na kompetencijama

Ovaj tip učenja definiše osnovne kompetencije koje su vam neophodne da biste bili vešti u određenim zadacima i ulogama. Dobijate jasnu sliku o znanju, veštinama i modelima ponašanja koji su vam neophodni za uspeh i napredak. Kompetencije su zasnovane na aktivnostima, a ne na teorijama, čime se učenje direktno povezuje sa učinkom na poslu i u životu. Drugim rečima, simulira se realno životno i poslovno okruženje. Kompetencije nam dozvoljavaju danagrada pravilno postavimo ciljeve. Bez njih dolazi do preteranog fokusiranja na formalne aspekte kursa ili precenjivanja važnosti dužine trajanja obuke. Ukoliko je vaš cilj unapređenje učinka, onda će vas učenje zasnovano na kompetencijama pripremiti za to.

Holističko učenje

Holističko učenje kombinuje različite tipove ideja i perspektiva za bolje razumevanje sadržaja obuke. eduTV metod vam pomaže da dobijete sveobuhvatan pregled svake teme preplitanjem raznovrsnih sadržaja, koji uključuju animirane koncepte, tutorijale i emisije. Sagledavanje teme iz različitih uglova osigurava to da postignete željeni cilj ukoliko jedan pristup ne urodi plodom. Mogućnost izbora olakšava usvajanje znanja. Fokusiranost na načine pomoću kojih se povezuju i preklapaju različite ideje pomaže puzzleda steknete znanje koje je primenljivo, a ne teoretsko. Ključ holističkog učenja jesu kontekst i razumevanje, bez kojih učenici vrlo često ostaju sa velikim rupama u znanju, a da pri tom toga nisu ni svesni.